مشخصات خود را فراموش کردید ؟

ایجاد حساب کاربری

تخمـه امیـر

شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان‌غربی به شهر گل‌های آفتابگردان معروف است. این شهر قطب اول تولید دانه‌های آفتابگردان و کدوی کشور به‌ شمار می‌رود و صاحب بزرگ‌ترین بازار دانه‌های آفتابگردان کشور است. تخمه امیر این امکان را فراهم کرده که به لحاظ قرار گرفتن در شهرستان خوی و سابقه طولانی در بازار خشکبار خوی و نیز ارتباط تنگاتنگ با کشاورزان منطقه محصول ارگانیک و یکدست را به تمام نقاط کشور ارسال نماید.

ارسـال سریـع و مطمئـن

ارسال تمامی محصولات توسط باربری، دارای بارنامه و بیمه نامه معتبر می باشد.

آخریـن مطالب

 • تخمه کدو دوآتیشه

  تهیه و ارسال انواع تخمه کدو بصورت خخام وبوداده در تمام طعم ها...

 • خریدتخمه دورسفید کانادایی

  تهیه و ارسال انواع تخمه آفتابگردان و تخمه کدو آجیلی از شهرستان خوی به تمام شهرهای کشور هزینه ش...

 • تخمه اس 400 بوداده

  تهیه و ارسال انواع تخمه آفتابگردان و تخمه کدو بصورت خام و بوداده در تمام ماه های سال ارسال از ...

 • بوته بذر هیبریدکدوآجیلی

  تخمه امیر:ارسال انواع بذرهیبرید تخمه کدو آجیلی و بذر هیبرید تخمه آفتابگردان آجیلی...

بالا