تخمه امیر:تهیه و ارسال انواع تخمه آفتابگردان و تخمه کدو آجیلی بصورت خام و بوداده از بازار بزرگ خشکبار شهرستان خوی به تمام شهرهای کشور
شماره تماس:۰۹۱۴۱۶۵۰۸۷۳
واتساپ:۰۹۳۸۳۷۵۲۸۴۹
تخمه امیر

تخمه امیر:تهیه و ارسال انواع تخمه کدو وتخمه آفتابگردان بصورت خام و بوداده
سورتینگ شده،بدون پوچی و تلخی
شماره تماس:۰۹۱۴۱۶۵۰۸۷۳
واتساپ:۰۹۳۸۳۷۵۲۸۴۹
تخمه امیر

  بازرگانی امیرعلیمیرزالو تهیه و ارسال انواع تخمه آفتابگردان و کدو بصورت شور شده و خام بدون هرگونه پوچی [...]
0

بالا

X